Rèm Cầu Vồng

View:
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: AE 521, AE 522, AE 523, AE 524, AE 525
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.3mm
    • Trọng lượng: 115g/m²
    • Độ lặp: Vải 100 mm/ sheer 70 mm
    • Đặc tính: có khả năng xuyên sáng, độ cản sáng 80%
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    780.000  624.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: AP 461, AP 462, AP 463
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.44mm
    • Trọng lượng: 200g/m²
    • Độ lặp: vải 110mm/ sheer 90mm
    • Đặc tính: cản sáng, chống nắng tuyệt đối
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    1.280.000  1.024.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: BL 341, BL 342, BL 343
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.46mm
    • Trọng lượng: 173g/m²
    • Độ lặp: vải 120mm/ sheer 80mm
    • Đặc tính: cản sáng, chống nắng tuyệt đối
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    1.020.000  816.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: BS 1000, BS 1001, BS 1002, BS 1003, BS 1004, BS 1005, BS 1006, BS 1007, BS 1008, BS 1009, BS 1010, BS 1011, BS 1012, BS 1013, BS 1014, BS 1015
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.33mm
    • Trọng lượng: 110g/m²
    • Độ lặp: vải 75mm/ sheer 50mm
    • Đặc tính: có khả năng xuyên sáng, độ cản sáng 80%
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    520.000  416.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: BE 501, BE 502, BE 503, BE 504
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0,58mm
    • Trọng lượng: 105g/m²
    • Độ lặp: vải 145mm/ sheer 100mm
    • Đặc tính: có khả năng xuyên sáng, độ cản sáng 80%
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    835.000  668.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: CL 141, CL 142, CL 143
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.6mm
    • Trọng lượng: 163g/m²
    • Độ lặp: vải 85mm/ sheer 60mm.
    • Đặc tính: cản sáng, chống nắng tuyệt đối
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    1.230.000  984.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: CR 721, CR 722, CR 723, CR 724
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.32mm
    • Trọng lượng: 116g/m²
    • Độ lặp: vải 100mm/ sheer 70mm
    • Đặc tính: có khả năng xuyên sáng, độ cản sáng 80%
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    930.000  744.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: CT 301, CT 302, CT 303, CT 304
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.22mm
    • Trọng lượng: 107g/m²
    • Độ lặp: vải 75mm/ sheer 50mm
    • Đặc tính: có khả năng xuyên sáng, độ cản sáng 80%
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    910.000  728.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: DL 681, DL 682, DL 683, DL 684
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 275cm
    • Độ dày: 0.32mm
    • Trọng lượng: 130g/m²
    • Độ lặp: vải 75mm/ sheer 50mm
    • Đặc tính: có khả năng xuyên sáng, độ cản sáng 80%
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    1.010.000  808.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: EL 441, EL 442, EL 443
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.44mm
    • Trọng lượng: 167g/m²
    • Độ lặp: Vải 110mm/sheer 75mm
    • Đặc tính: cản sáng, chống nắng tuyệt đối
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    1.280.000  1.024.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: VN 421, VN 422, VN 423
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0.43mm
    • Trọng lượng: 252g/m²
    • Độ lặp: Vải 200mm/sheer 130mm
    • Đặc tính: cản sáng, chống nắng tuyệt đối
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    1.390.000  1.112.000 /m2
    • Giá trên áp dụng cho đơn hàng trên 20m2
    • Mã sản phẩm: HY 741, HY 742, HY 743, HY 744
    • Xuất Xứ; Hàn Quốc
    • Đơn vị tính: m2 hoàn thiện
    • Chất liệu: nhựa polyester
    • Khổ rộng tối đa: 280cm
    • Độ dày: 0,45mm
    • Trọng lượng: 166g/m²
    • Độ lặp: vải 75mm/ sheer 50mm
    • Đặc tính: có khả năng xuyên sáng, độ cản sáng 80%
    • Độ bền cao, công năng ưu việt, dễ dàng điều chỉnh ánh sáng
    • Chất liệu vải không tráng phủ, thân thiện với môi trường, an toàn với con người
    • Bảo hành: 01 năm.
    • Lưu ý trên thị trường có xuất hiện rất nhiều hàng nhái của thương hiệu Hàn Quốc modero
    830.000  664.000 /m2

Gọi Báo Giá Ngay